Planificare clasa a VII-a matematica

Data

Ora

Teme

11 noiembrie 2013

900

Numere întregi. Numere raţionale.Triunghiul. Linii importante în triunghi. Inegalităţi în triunghi
23 noiembrie 2013

1400

Mulţimea părţilor unei mulţimi. Probleme de numărare. Principiul lui DirichletPatrulatere. Paralelograme.
07 decembrie 2013

900

Rapoarte. Procente. Proporţii. Proporţii derivate. ProbabilităţiTrapeze. Linia mijlocie.
11 ianuarie 2014

900

Numere reale. Partea întreagă; Partea fracţionară. Numere reale. Modul. Numere iraţionale. Formula radicalilor compuşi.
25 ianuarie 2014

900

Coliniaritate, dreapta lui Euler.Teorema paralelelor echidistante.Teorema lui Thales. Reciproca. Teorema bisectoarei. Reciproca .
22 februarie 2014

900

Calcul algebric. Identitatea lui Lagrange. Calcule cu numere reale reprezentate prin litere. Identităţi algebrice.Teorema fundamentală a asemănării. Cazuri de asemănare.
22 martie 2014

900

Evaluare
05 aprilie 2014

900

Teorema lui Menelaus, reciproca. Probleme de coliniaritate. Teorema lui Ceva şi reciproca. Probleme de concurenţă.Formule de calcul prescurtat. Descompunerea pentru :

an – bn, an + bn.

03 mai 2014

900

Inegalitatea mediilor. Probleme de minim şi de maxim.Inegalitati (Chauchy – Schwartz – Buniakowski)

Trigonometrie, teorema lui Pitagora generalizată. T.sinusurilor, cosinusului.

17 mai 2014

900

Ecuatii.Tipuri deosebite de ecuaţii. Probleme ce se rezolvă prin ecuaţii. Relatii metrice. Teorema medianei.
31 mai 2014

900

Arii
14 iunie 2014

900

Probleme de concurs

Inspector şcolar,

prof. Fănel Lipan

This entry was posted in Matematica. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s