Contextul realizarii Centrului de pregătire a elevilor capabili de performanţă la matematică şi informatică

Conform  OMECTS nr. 3035/10.01.2012 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare, obiectivul general al competiţiilor şcolare este “stimularea elevilor cu performanţe şcolare înalte sau care au interes şi aptitudini deosebite în domeniul ştiinţific, tehnicoaplicativ, cultural-artistic, civic şi în cel sportiv. Totodată, competiţiile şcolare promovează valorile culturale şi etice fundamentale, spiritul de fair-play, competitivitatea şi comunicarea interpersonală”.

–          Tinerii capabili de performanţe trebuie priviţi ca o avuţie naţionala, cu nevoi specifice de instruire pe durata şcolarizarii.

–          În plan educativ este esenţial să-i convingem pe tinerii capabili de că pasiunea şi preocupările lor se bucură de aprecierea şi respectul societăţii, capabilă să le ofere, la timpul potrivit, sprijin pentru dezvoltare şi căreia să-i ofere, apoi, o parte din rezultatele muncii lor.

–          Performanţa presupune pregătire temeinică şi susţinută, începută cât mai devreme.

–          Judeţul Vrancea se numără printre judeţele cu palmares bogat în ceea ce priveşte rezultate obţinute la olimpiadele şi concursurile de specialitate, iar acest statut trebuie menţinut.

–          În ultimii ani, s-a înregistrat o scădere a numărului de premii obţinute  la nivelul judeţului Vrancea ca urmare a nefinanţării pregătirii olimpicilor.

–          Trebuie stabilită o viziune clară asupra activităţii de pregătire a olimpicilor şi a fructificării rezultatelor acestora.

D.2. Scopul proiectului

Diversificarea curriculumului şi a ofertei educaţionale astfel încât să se asigure elevilor capabili de performanţă şanse de dezvoltare maximală faţă de majoritatea celor din aceeaşi categorie şi promovarea acestora în topul clasamentelor naţionale.

D.3. Scrieţi obiectivele specifice ale proiectului

–          înfiinţarea Centrului de pregătire a elevilor de gimnaziu capabili de performanţă la matematică şi informatică ca organism funcţional care să asigure asistenţă calificată, mai bine focalizată pe aptitudinile şi nevoile de instruire ale elevilor capabili de performanţă;

–          identificarea şi promovarea metodologiilor şi instrumentelor necesare depistării valorilor autentice şi stimulării creativităţii specifice;

–          identificarea personalului calificat, cu rezultate deosebite în activitatea didactică, care  să desfăşoare activitatea de pregătire a elevilor capabili de performanţă.

–          elaborarea şi utilizarea programelor de studiu complementare, a temelor de concurs, de cercetare şi a bibliografiilor specifice în vederea pregătirii elevilor pentru competiţiile şcolare de către cadrele didactice desemnate;

–          identificarea resurselor de finanţare a activităţii de pregătire a tinerilor capabili de performanţă;

–          realizarea regulamentului de funcţionare a Centrului de pregătire a elevilor de gimnaziu capabili de performanţă la matematică şi informatică    

 Grup ţintă :   Elevii din clasele gimnaziale, cadre didactice

D.5. Durata proiectului (când începe şi când se termină, inclusiv data/perioada activităţii finale)

1 septembrie 2013-20 iunie 2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s