Functionarea Centrului de pregătire a elevilor capabili de performanţă la matematică şi informatică

Prin proiectul Centrul de pregătire a elevilor de gimnaziu capabili de performanţă la matematică şi informatică, în anul şcolar 2013-2014 vor fi pregătiți 200 de elevi din învățământul gimnazial, câte  100 pentru fiecare disciplină, prin alocarea, de către ISJ Vrancea, a unei  ½ de normă la matematică și ½ de normă la informatică .

Centrul de pregătire  funcţionează în baza Regulamentului aprobat  care  cuprinde drepturile şi obligaţiile elevilor înscrişi, modul de organizare și desfășurare a activităților. Selecţia elevilor a fost realizată prin susţinerea unor probe de evaluare organizate în două etape. Cursurile de pregătire se  desfășoară sâmbăta, câte  patru ore.

Elevii vor fi testaţi periodic şi ierarhizaţi în funcţie de rezultatele obţinute la aceste evaluări. În funcţie de rezultatele obţinute, aceștia vor participa la concursurile de profil pentru a se acomoda cu rigorile competiţiilor şi pentru a câştiga experienţa oferită doar de condiţiile reale de concurs.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s