Activități

Activitatea nr. 1

Titlul activităţii: Organizarea Centrului de pregătire al elevilor de gimnaziu capabili de performanţă la matematică şi informatică 

Data/perioada de desfăşurare: 16 septembrie-11 octombrie 2013

Locul desfăşurării: Inspectoratul Şcolar al judeţului Vrancea

Participanţi: inspectorii şcolari şi consiliile consultative pentru matematică şi informatică

 Parteneri: unităţi şcolare gimnaziale din judeţul Vrancea

Descrierea activităţii: înregistrarea proiectului educaţional, stabilirea regulamentului, a programelor de concurs, a perioadelor de desfăşurare a activităţilor, a protocoalelor de colaborare, comuncarea cu  unităţile şcolare gimnaziale

Responsabili: inspectorii şcolari pentru matematică şi informatică

Beneficiari: elevi, cadre didactice

Modalităţi de monitorizare şi evaluare: decizii, protocoale încheiate, publicarea pe site-ul ISJ a regulamentului concursului

Activitatea nr. 2

Titlul activităţii: Etapa de preselecţie la clasa a V-a

Data/perioada de desfăşurare: 15 -29  noiembrie 2013

Locul desfăşurării: unităţi şcolare gimnaziale din  judeţul Vrancea

Participanţi: elevi din unităţi şcolare gimnaziale din  judeţul Vrancea, cadre didactice

Parteneri: unităţi şcolare gimnaziale din judeţul Vrancea

Descrierea activităţii:

–      Prin decizie emisă la nivel de unitate şcolară, se va realiza o comisie formată  din preşedinte – directorul unităţii, membri: 1-2 profesori de matematică şi 1-2 profesori de discipline informatice.

–      În data de 16 octombrie 2013,  la  ora 1100,  fiecare unitate şcolară gimnazială va primi subiectele, din partea  Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea,  pe adresa de e-mail oficială.

–      Proba se va desfăşura în data de 16 octombrie 2013 începând cu ora 1200  şi va avea o durată de 50 de minute.

–      Baremele vor fi trimise în data  de 16 octombrie 2013, la  ora 1500  , pe adresa de e-mail a fiecărei unităţi şcolare gimnaziale.

–      Rezultatele preselecţiei vor fi trimise până vineri, 18 octombrie 2013, la  adresa mateinfovn@yahoo.com în format EXCEL după modelul următor:

Nr. crt.

 

Numele şi prenumele Clasa Şcoala de provenienţă

 

Punctaj la etapa de preselecţie

matematică

Punctaj la etapa de preselecţie

informatică

Punctaj la etapa de preselecţie

total

Numele şi prenumele profesorilor

de la clasă

0 1 2 3 4 5 6 7

–       Tabelele vor cuprinde, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, elevii care au obţinut cel puţin  80 de puncte.

–      Numărul elevilor din tabel nu va depăşi 15% din numărul elevilor de clasa a V-a  participanţi la pretestare.

Responsabili: directorii din unităţile şcolare implicate

Beneficiari: elevi, cadre didactice

Modalităţi de monitorizare şi evaluare: subiectele de concurs, rezultatele echipajelor participante, listele cu elevii calificaţi

Activitatea nr. 3

Titlul activităţii: Testare psihologică a elevilor de clasa a V-a

Data/perioada de desfăşurare: 21 octombrie -21 noiembrie 2013

Locul desfăşurării: unităţi şcolare gimnaziale din judeţul Vrancea

Participanţi: elevi din ciclul gimnazial, consilieri eductivi, psihologi

Parteneri: CJRAE, unităţi şcolare gimnaziale din judeţul Vrancea

Descrierea activităţii: ISJ Vrancea va trimite o solicitare către CJRAE în vederea identificării elevilor cu potenţial pentru performaţă la nivelul tuturor claselor a V-a din judeţul Vrancea.

CJRAE, prin personalul calificat va aplica chestionarele de identificare a gradului de inteligenţă de tip real şi va realiza statistici şi rapoarte ca bază de lucru pentru

Responsabili: directorii din unităţile şcolare implicate CJRAE

Beneficiari: elevi, ISJ Vrancea

Modalităţi de monitorizare şi evaluare: chestionare, rapoarte

Activitatea nr. 4

Titlul activităţii: Selecţia la clasele VI-VIII

Data/perioada de desfăşurare: 1 -30 octombrie 2013

Locul desfăşurării: unităţi şcolare desemnate

Participanţi: elevi din ciclul gimnazial, cadre didactice

Parteneri: unităţi şcolare gimnaziale

Descrierea  Cadrele didactice, în funcție de rezultatele obținute de elevi la concursurile de profil înaintează inspectorului de specialitate  propuneri

Responsabili: directorii din unităţile şcolare implicate, inspectori școlari

Beneficiari: elevi, cadre didactice

Modalităţi de monitorizare şi evaluare: situațiile cu rezultatele școlare obținute în anii anteriori, situațiile prezentate de profesorii de matematică și informatică

Activitatea nr. 5

Titlul activităţii: Selectarea cadrelor didactice

Data/perioada de desfăşurare:

Locul desfăşurării: ISJ Vrancea

Participanţi: profesori cu rezultate în pregatirea elevilor capabili de performanță

Parteneri: unităţi şcolare

Descrierea activităţii: Inspectorii școlari vor analiza CV-urile profesorilor care au solicitat să intre în echipa profesorilor ce vor activa în Centrul de pregătire al elevilor de gimnaziu capabili de performanţă la matematică şi informatică 

Responsabili: Inspectori școlari

Beneficiari: elevi, cadre didactice

Modalităţi de monitorizare şi evaluare: lista profesorilor, angajamente

Activitatea nr. 6

Titlul activităţii: Selectia elevilor de  clasa a V-a

Data/perioada de desfăşurare: 2 noiembrie

Locul desfăşurării: Şcoala gimnazială nr.9

Participanţi: elevi școli gimnaziale din județ

Parteneri: unităţi şcolare gimnaziale

Descrierea activităţii:

Responsabili: directorii din unităţile şcolare implicate

Beneficiari: elevi, cadre didactice

Modalităţi de monitorizare şi evaluare: subiectele de concurs

Activitatea nr. 7

Titlul activităţii: Deschiderea Centrului de pregătire al elevilor de gimnaziu capabili de performanţă la matematică şi informatică  pentru anul școlar 2013-2014

Data/perioada de desfăşurare: 2 noiembrie

Locul desfăşurării: Şcoala gimnazială nr.9

Participanţi: elevi din ciclul,

Parteneri: Şcoala gimnazială.Ștefan cel Mare, Colegiul Național Al. I. Cuza

Descrierea activităţii: În sala Balada, elevi, profesori, reprezentanți ai comunității locale, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Vrancea sunt prezenți pentru a da startul activităților Centrului de pregătire a elevilor de gimnaziu capabili de performață la matematică și informatică.

Responsabili: directorii din unităţile şcolare implicate, inspectori școlari

Beneficiari: elevi, cadre didactice

Modalităţi de monitorizare şi evaluare: organizare eveniment: anunțuri, invitații.afișe, comunicare cu școlile gimnaziale

 Activitatea nr. 8

Titlul activităţii: Stabilirea centrelor de pregătire

Data/perioada de desfăşurare: 20.10-1.11.2013

Locul desfăşurării: ISJ Vrancea

Participanţi: directori, inspectori

Parteneri: Şcoala gimnazială.Ștefan cel Mare, Colegiul Național Al. I. Cuza

Descrierea activităţii: Discuții cu directorii în vederea stabilirii locațiilor necesare desfășurării activităților și stabilirii responsabilităților reciproce

Responsabili: directorii din unităţile şcolare implicate, inspectori școlari

Beneficiari: elevi, cadre didactice

Modalităţi de monitorizare şi evaluare: lista centrelor de pregătire, parteneriate încheiate

 

Activitatea nr. 9

Titlul activităţii: Desfăşurarea pregatirii

Data/perioada de desfăşurare: 1.11.2013-20.06.2014

Locul desfăşurării: Şcoala gimnazială.Ștefan cel Mare, Colegiul Național Al. I. Cuza

Participanţi: elevi, profesori ai centrului de pregătire

Parteneri: unităţi şcolare din județ, instituţii din judeţ, primării, agenţi economici

Descrierea activităţii: Desfasurarea activităților conform programelor de concurs  şi a planificărilor aprobate.

Responsabili: directorii din unităţile şcolare implicate, inspectori școlari

Beneficiari: elevi, cadre didactice

Modalităţi de monitorizare şi evaluare: programe de pregatire, planificari, pontaje

Activitatea nr. 10

Titlul activităţii: Evaluarea activtăților desfășurate în Centrul de pregătire al elevilor de gimnaziu capabili de performanţă la matematică şi informatică  pe parcursul anului școlar 2013-2014

Data/perioada de desfăşurare: 20.06.2014-1.07.2014

Responsabili: inspectori școlari matematică și  informatică

Modalităţi de monitorizare şi evaluare: raportul activității

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s