Planificare clasa a V-a

Disciplina: matematică

Clasa a V-a

 

Nr.

crt.

Tematică Săptămâna Observații
         1. Probleme de numărare S1
         2. Şiruri de numere S2
         3. Teorema împărţirii cu rest S3
         4. Puterea cu exponent natural a unui număr natural S4
         5. Pătrate perfecte. Cuburi perfecte S5
         6. Sisteme de numeraţie S6
         7. Principiul cutiei S7
         8. Metoda reducerii la absurd S8
         9. Metode de rezolvare a problemelor de aritmetică S9
       10. Mulţimi S10
       11. Evaluare S11
       12. Divizibilitate Criterii de divizibilitate S12
       13. Numere prime. Numere compuse S13
       14. Numărul divizorilor unui nr. natural S14
       15. C.m.m.d.c., c.m.m.m.c. S15
       16. Ecuaţii în N. Probleme rezolvate cu ajutorul ecuaţiilor S16
       17. Numere raţionale S17
       18. Fracţii reductibile şi fracţii ireductibile S18
       19. Sume S19
       20. Ecuaţii în Q+ . Probleme rezolvate cu ajutorul ecuaţiilor S20

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s