Planificare clasa a VII-a

Disciplina: matematică

Clasa a VII-a

 

Nr.

crt.

Tematică Săptămâna Observații
1. Mulţimea părţilor unei mulţimi. Probleme de numărare. Principiul lui Dirichlet

Patrulatere. Paralelograme.

S1, S2
 

2.

Numere întregi. Numere raţionale.

Triunghiul. Linii importante în triunghi. Inegalităţi în triunghi

S2, S3
3. Rapoarte. Procente. Proporţii. Proporţii derivate. Probabilităţi

Trapeze. Linia mijlocie.

S4, S5
4. Numere reale. Partea întreagă; Partea fracţionară. Numere reale. Modul. Numere iraţionale. Formula radicalilor compuşi. S6
5. Coliniaritate, dreapta lui Euler.

Teorema paralelelor echidistante.Teorema lui Thales. Reciproca. Teorema bisectoarei. Reciproca .

S7, S8
6. Calcul algebric. Identitatea lui Lagrange. Calcule cu numere reale reprezentate prin litere. Identităţi algebrice.

Teorema fundamentală a asemănării. Cazuri de asemănare.

S9, S10
7. Evaluare S11
8. Teorema lui Menelaus, reciproca. Probleme de coliniaritate. Teorema lui Ceva şi reciproca. Probleme de concurenţă.

Formule de calcul prescurtat. Descompunerea pentru :  an – bn, an + bn.

S12, S13
9. Inegalitatea mediilor. Probleme de minim şi de maxim.

Relatii metrice. Teorema medianei.

S14, S15
10. Inegalitati (Chauchy – Schwartz – Buniakowski)

Trigonometrie, teorema lui Pitagora generalizată. T.sinusurilor, cosinusului.

S16, S17
11. Ecuatii.Tipuri deosebite de ecuaţii. Probleme ce se rezolvă prin ecuaţii. S18, S19
12. Arii.  Probleme de concurs S20

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s