Planificare clasa a VIII-a

Disciplina: matematică

Clasa a VIII-a

 

Nr.crt. Tematică Săptămâna Observații
Numere reale: modul, parte întreagă, parte fracţionară S1, S2
Paralelism în spaţiu (th. Menelaos în spațiu) S2, S3
Perpendicularitate în spaţiu S4, S5
Inegalităţi (Cauchy-Buniakowsky-Schwarz, Minkovski) S6
Rapoarte de numere reale reprezentate prin litere S7, S8
Distanţe si unghiuri în spaţiu S9, S10
Evaluare S11
Paralelipipedul dreptunghic, cubul. Tetraedre special. Secţiuni în poliedre S12, S13
Funcţii S14, S15
Sisteme de ecuaţii; sisteme simetrice, sisteme omogene S16, S17
Probleme elementare de loc geometric S18
Probleme de maxim şi minim. Probleme de numărare S19,S20

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s