Planificare clasa a VI-a

Disciplina: matematică

Clasa a VI-a

 

Nr.

crt.

Tematică Săptămâna Observații
Segmente S1, S2
Fracții raționale, unghiuri S2, S3
Unghiuri, fracții raționale S4, S5
Partea întreagă, partea fracționară. S6
Triunghiul isoscel, triunghiul echilateral S7, S8
Rapoarte și proporții S9, S10
Evaluare S11
Perpendicularitate și paralelism S12, S13
Probleme de numărare S14
Proprietăți ale triunghiului dreptunghic S15, S16
Ecuații în mulțimea numerelor întregi. Ecuații diofantice S17, S18
Probleme de concurență și coliniaritate. S19,S20

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s