Planificare clasa a V-a matematica

 

Data

Ora

Teme

11 noiembrie 2013

900

Probleme de numărare. Şiruri de numere
23 noiembrie 2013

1400

Teorema împărţirii cu rest
07 decembrie 2013

900

Puterea cu exponent natural a unui număr natural. Pătrate perfecte. Cuburi perfecte
11 ianuarie 2014

900

Sisteme de numeraţie.Principiul cutiei
25 ianuarie 2014

900

Metoda reducerii la absurd. Metode de rezolvare a problemelor de aritmetică
22 februarie 2014

900

Mulţimi
22 martie 2014

900

Evaluare
05 aprilie 2014

900

Divizibilitate. Criterii de divizibilitate. Numere prime. Numere compuse. Numărul divizorilor unui nr. natural
03 mai 2014

900

C.m.m.d.c.C.m.m.m.c.
17 mai 2014

900

Ecuaţii în N. Probleme rezolvate cu ajutorul ecuaţiilor
31 mai 2014

900

Numere raţionale. Fracţii reductibile şi fracţii ireductibile. Sume
14 iunie 2014

900

Ecuaţii în Q+ .Probleme rezolvate cu ajutorul ecuaţiilor
Posted in Matematica | Leave a comment

Proiectul educational de pregătire a elevilor de gimnaziu capabili de performanță la matematică și informatică

Prin proiectul Centrul de pregătire a elevilor de gimnaziu capabili de performanţă la matematică şi informatică, în anul şcolar 2013-2014 vor fi pregătiți 200 de elevi din învățământul gimnazial, câte  100 pentru fiecare disciplină, prin alocarea, de către ISJ Vrancea, a unei  ½ de normă la matematică și ½ de normă la informatică .

Centrul de pregătire  funcţionează în baza Regulamentului aprobat  care  cuprinde drepturile şi obligaţiile elevilor înscrişi, modul de organizare și desfășurare a activităților. Selecţia elevilor a fost realizată prin susţinerea unor probe de evaluare organizate în două etape. Cursurile de pregătire se  desfășoară sâmbăta, câte  patru ore.

Elevii vor fi testaţi periodic şi ierarhizaţi în funcţie de rezultatele obţinute la aceste evaluări. În funcţie de rezultatele obţinute, aceștia vor participa la concursurile de profil pentru a se acomoda cu rigorile competiţiilor şi pentru a câştiga experienţa oferită doar de condiţiile reale de concurs.

Posted in Centrul de pregatire MIG | Leave a comment

Motivele pentru care am realizat acest proiect educațional

             Conform  OMECTS nr. 3035/10.01.2012 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare, obiectivul general al competiţiilor şcolare este “stimularea elevilor cu performanţe şcolare înalte sau care au interes şi aptitudini deosebite în domeniul ştiinţific, tehnicoaplicativ, cultural-artistic, civic şi în cel sportiv. Totodată, competiţiile şcolare promovează valorile culturale şi etice fundamentale, spiritul de fair-play, competitivitatea şi comunicarea interpersonală”. 

–          Tinerii capabili de performanţe trebuie priviţi ca o avuţie naţionala, cu nevoi specifice de instruire pe durata şcolarizarii.

–          În plan educativ este esenţial să-i convingem pe tinerii capabili de că pasiunea şi preocupările lor se bucură de aprecierea şi respectul societăţii, capabilă să le ofere, la timpul potrivit, sprijin pentru dezvoltare şi căreia să-i ofere, apoi, o parte din rezultatele muncii lor.

–          Performanţa presupune pregătire temeinică şi susţinută, începută cât mai devreme.

–          Judeţul Vrancea se numără printre judeţele cu palmares bogat în ceea ce priveşte rezultate obţinute la olimpiadele şi concursurile de specialitate, iar acest statut trebuie menţinut.

–          În ultimii ani, s-a înregistrat o scădere a numărului de premii obţinute  la nivelul judeţului Vrancea ca urmare a nefinanţării pregătirii olimpicilor.

–          Trebuie stabilită o viziune clară asupra activităţii de pregătire a olimpicilor şi a fructificării rezultatelor acestora.

D.2. Scopul proiectului

Diversificarea curriculumului şi a ofertei educaţionale astfel încât să se asigure elevilor capabili de performanţă şanse de dezvoltare maximală faţă de majoritatea celor din aceeaşi categorie şi promovarea acestora în topul clasamentelor naţionale.

D.3. Scrieţi obiectivele specifice ale proiectului

–          înfiinţarea Centrului de pregătire a elevilor de gimnaziu capabili de performanţă la matematică şi informatică ca organism funcţional care să asigure asistenţă calificată, mai bine focalizată pe aptitudinile şi nevoile de instruire ale elevilor capabili de performanţă;

–          identificarea şi promovarea metodologiilor şi instrumentelor necesare depistării valorilor autentice şi stimulării creativităţii specifice;

–          identificarea personalului calificat, cu rezultate deosebite în activitatea didactică, care  să desfăşoare activitatea de pregătire a elevilor capabili de performanţă. 

–          elaborarea şi utilizarea programelor de studiu complementare, a temelor de concurs, de cercetare şi a bibliografiilor specifice în vederea pregătirii elevilor pentru competiţiile şcolare de către cadrele didactice desemnate;

–          identificarea resurselor de finanţare a activităţii de pregătire a tinerilor capabili de performanţă;

–          realizarea regulamentului de funcţionare a Centrului de pregătire a elevilor de gimnaziu capabili de performanţă la matematică şi informatică    

 Grup ţintă :   Elevii din clasele gimnaziale, cadre didactice

D.5. Durata proiectului (când începe şi când se termină, inclusiv data/perioada activităţii finale)

                   1 septembrie 2013-20 iunie 2014

Posted in Centrul de pregatire MIG | Leave a comment

Graficul activităților la clasa a VIII-a, disciplina Informatică

DATA

ORA

TEME 

16.11. 2013

900

Elemente de limbaj C++, algoritmi fundamentali
30.11. 2013

900

Elemente de limbaj C++, algoritmi pe ve ctori si matrice
14.12. 2013

900

Elemente de limbaj C++, siruri de caractere
18.01. 2014

900

Complexitatea algoritmilor
15.02.2014

900

Evaluare
15.03.2014

900

Funcţii C++ c are calculeaza si returneaza un singur rezultat
29.03.2014

900

Funcţii C++ c are calculeaza si returneaza un singur rezultat
12.04. 2014

900

Algoritmul lui LEE
10.05.2014

900

Funcţii C++ care calculeaza si returneaza mai.multe valori
24.05.2014

900

Functţii C++ care calculeaza si returneaza mai.multe valori
7.06. 2014

900

Metode de programare  – Metoda Greedy
21.06. 2014

900

Evaluare

Inspector şcolar,

prof. Marilena Oprea

Posted in Centrul de pregatire MIG, Informatica | Leave a comment

Graficul activităților la clasa a VII-a, disciplina Informatică

DATA

ORA

TEME 

16.11. 2013

900

Elemente de limbaj C++, algoritmi fundamentali
30.11. 2013

900

Operaţii cu fişiere, tablouri unidimensionale
14.12. 2013

900

Tablouri bidimensionale
18.01. 2014

900

Şiruri de caractere prezentare general, prezentare funcţii specifice
15.02.2014

900

Evaluare
15.03.2014

900

Algoritmi cu şiruri de caractere
29.03.2014

900

Generări de şiruri de numere
12.04. 2014

900

Sortări şi interclasări
10.05.2014

900

Tipul inregistrare (structuri)
24.05.2014

900

Cautari pe şiruri
7.06. 2014

900

Cautare binară
21.06. 2014

900

Evaluare

Inspector şcolar,

prof. Marilena Oprea

Posted in Centrul de pregatire MIG, Informatica | Leave a comment

Graficul activităților la clasa a VI-a, disciplina Informatică

DATA

ORA

TEME 

16.11. 2013

900

Limbajul Pascal – notiuni generale / citirea si afisarea datelor
30.11. 2013

900

Algoritmi de parcurgere siruri de numere
14.12. 2013

900

Algoritmi de divizibilitate
18.01. 2014

900

Citirea/scrierea din/in fisier
15.02.2014

900

Evaluare
15.03.2014

900

Algoritmi de generare siruri de numere
29.03.2014

900

Operatii cu tablouri unidimensionale
12.04. 2014

900

Operatii cu tablouri bidimensionale
10.05.2014

900

Formule forme geometrice
24.05.2014

900

Algoritmi de numărare
7.06. 2014

900

Descompunerea in factori primi
21.06. 2014

900

Evaluare

Inspector şcolar,

prof. Marilena Oprea

Posted in Centrul de pregatire MIG, Informatica | Leave a comment

Graficul activităților desfășurate la clasa a V-a, disciplina Informatică

DATA

ORA

TEME 

16.11. 2013

900

Limbajul Pascal – notiuni generale / citirea si afisarea datelor
30.11. 2013

900

Structuri alternative – IF
14.12. 2013

900

Structuri repetitive cu numar necunoscut de pasi – REPEAT / WHILE
18.01. 2014

900

Structuri repetitive cu numar cunoscut de pasi – FOR. Citirea din fisier
15.02.2014

900

Evaluare
15.03.2014

900

Probleme – algoritmi elementari;
29.03.2014

900

Probleme – algoritmi elementari;
12.04. 2014

900

Probleme – algoritmi elementari;
10.05.2014

900

Tipuri structurate de date – vectori
24.05.2014

900

Algoritmi elementari cu vectori
7.06. 2014

900

Algoritmi elementari cu vectori
21.06. 2014

900

Evaluare

Inspector şcolar,

prof. Marilena Oprea

Aside | Posted on by | Leave a comment